Ministráns hírek

17-én, vasárnap a 9 órai mise után a ministrálni vágyó kisgyermekek szülei számára ministránspróba időpont egyeztetés lesz a hittanteremben.

Ministránspróba szeptember 23-án du. 4-kor. Aki nem tud jönni a próbára, de szeretne ministrálni az ünnepi misén, személyesen egyeztessen az új ministránsvezetővel, Nyiri Danival.

Szeptember 30-án ministráns névnapozás a Margit-szigeten. Indulás 90:30-kor a templom elől. Lesz méta, számháború és még sok más játék. Ebédre pedig hozzon mindenki egy tál süteményt. Az utazáshoz mindenki hozzon két jegyet vagy bérletet.

A ministránsok négy életszabálya
Első életszabály: Jézus és Mária a barátaim. A ministráns Jézus és Mária társaságában, szeretetében él.
Második életszabály: Mindig örömmel szolgálom az Urat. A szolgálatot mindig örömteli lelkülettel kell végeznünk.
Harmadik életszabály: Célom, hogy elérjem a mennyei hazát, és ezért semmi áldozatot nem sajnálok. Megjelöli a ministráns végső célját, áldozatának, szorgalmának, buzgóságának értelmét.
Negyedik életszabály: Naponta véghezviszek valamilyen jócselekedetet. Ez gyakorlati igazolása annak, hogy a ministráns komolyan veszi fogadalmát. Ezek a szabályok segítenek a szentség elérésében. Ha a ministráns elsajátítja és életében megvalósítja ezeket, biztosan eléri a földi és a mennybeli boldogságot. Az Úr Jézus arra hív, hogy barátságotok még mélyebb, szilárdabb legyen. Ezért szükségetek van arra, hogy még többet tanuljatok és növekedjetek az erényben.
Luscon: Isten és ember szolgálatában

Vélemény, hozzászólás?