Plébániai hírek 2018-ra

Állandó gyűjtések 2018-ban

 • A Püspöki Kar határozata alapján minden évben visszatérően öt országos gyűjtés kerül meghirdetésre. Ezek 2018-ben a következőkép­pen alakulnak:
 • A katolikus iskolák javára – február utolsó vasárnapja – február 25.
 • A Szentföld javára – Nagyböjt 5. vasárnapja – március 18.
 • Péter-fillérgyűjtés – Péter-Pál napja – július 1.
 • Missziós gyűjtés – október utolsó előtti vasárnap – október 21.
 • Karitász-gyűjtés – Szent Erzsébet napja utáni vasárnap – november 25.

A budapesti stóladíjak 2018-ban nem változnak.

 • Szentmisék: Csendes mise: 1.500 Ft; Orgonás mise: 3.300 Ft
 • Orgonás esküvő: 30.000 Ft
 • Temetés: 27.500 Ft

A taxadíjak összege 2018-ban egységesen:

 • Jegyesek elbocsátása: 1.000 Ft;
 • Disparitas cultus alóli felmentés: 1.000 Ft; (valláskülönbség akadálya)
 • Sanatio in radice: 1.000 Ft; (gyökerében orvoslás)

Változó egyházi ünnepek 2018-ban

 • Hamvazószerda: február 14.
 • Húsvét: április 1.
 • Urunk mennybemenetele: május 13.
 • Pünkösd: május 20.
 • Szentháromság vasárnapja: május 27.
 • Krisztus Szent Teste és Vére (Úrnapja): június 3.
 • Jézus Szent Szíve: június 8.
 • Krisztus Király ünnepe: november 25.
 • Advent 1. vasárnapja: december 2.

A vasárnapi olvasmányok sorozata a misében: „B”
Az évközi hétköznapok első olvasmánya: „II”

Parancsolt ünnepek

 • december 25. – Karácsony
 • január 1. – Szűz Mária, Isten Anyja
 • január 6. – Urunk megjelenése (Vízkereszt)
 • augusztus 15. – Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony)
 • november 1. – Mindenszentek

Vélemény, hozzászólás?