Közösségek Szentségimádása

Minden hónap első péntekén este 21:00-i kezdettel a plébániához tartozó közösségeknek lehetősége van közösen tartott Szentségimádáson részt venni. Korábban a családosok szervezésében és részvételével zajlottak ezek az alkalmak.

Az utóbbi hónapok nagy vágya teljesül azzal, hogy immár nem csak a családos hittan tagjai, hanem a plébániához tartozó közösségek mind együtt járulunk az Úr elé ezeken a péntek estéken. Természetesen az alkalmak nyitottak minden testvérünk számára a plébánián!

Jézus jelenlétében együtt imádkozva, az Ő ajándékaival élve tud gyarapodni minden közösség.

Ő általa mind az egymással való kapcsolatainkban, mind a plébániához való tartozásunkban is megerősödhetünk, hiszen „a plébánia a közösségek közössége”, ahogy a II. Vatikáni Zsinat is meghatározza.

A megkezdett folyamat szerint az egyes szentségimádási alkalmakra mindig egy plébániai közösség készül fel. Ők döntik el az imaóra menetét, hogy az csendes lesz-e, vagy énekkel, imákkal, igékkel dicsérjük az Urat.

Nagy ajándék a közös, szabad szavas ima Jézus előtt! Az Úrhoz szóló imája révén beenged a másik ember az Ő szívébe. Megismerem fájdalmait, örömeit, gondolatait. Ezáltal könnyebb lesz testvéremet szeretni, megérteni, felé empatikusnak és türelmesnek lenni. Az együtt mondott kötött ima, melynél mélyen megtapasztalhatjuk az egységet, közösséget, összetartozásunkat.

Ahogy Máté evangéliumában is olvassuk, hív minket Jézus, hogy menjünk hozzá, akik elfáradtunk, terheket hordozunk, és Ő felüdít, megkönnyít bennünket. Hiszen Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és bőségben legyen. Éljünk hát ezzel a felfoghatatlan lehetőséggel, kegyelemmel forrással, és tapasztalni fogjuk Jézus munkáját és szeretetét az életünkben, kapcsolatainkban, közösségeinkben!

Tarcsai Gergely

Megjelent a Gellértesítő Magazin 2017. húsvéti számában

Vélemény, hozzászólás?