Közösségek

Anyák klubja

A klub tagjai: édesanyák

Célunk az anyukáknak olyan közösséget kínálni, ahol az imák mellett az őket foglalkoztató kérdésekről szabadon tudnak beszélgetni, tapasztalatokat cserélni.

Összejövetelek időpontja és helye: havonta egyszer, a hónap utolsó hétfőjén 20:30-tól a plébánia ebédlőjében.

A klub vezetője: Rabnecz Orsolya

Bővebben >>

Apaklub

A klub tagjai: édesapák és leendő édesapák

Nem vagyunk egyedül: hasonló életállapotú férfiak osztják meg, hogy ők mit gondolnak egy-egy témáról. Nincsenek kész válaszok. Életutak, döntések, vélemények vannak.

Összejövetelek időpontja és helye: havonta egyszer, a hónap második keddjén 20:30 és 23 óra között a plébánia nagytermében.

A klub vezetője: Horváth Győző

Bővebben >>

Bibliaóra közössége

A közösség tagjai: kb. 60 fő, 30-tól 85 évesig

Közösségünk összejöveteleinek célja, hogy együtt olvassuk, értelmezzük a Szentírást, elmélkedjünk, megsejtsük, hogy az Írás mit akart mondani a korabeli keresztényeknek, elgondolkodjunk azon, hogy ma mit üzen az Egyháznak és személyesen nekem.

Összejövetelek időpontja és helye: minden csütörtökön 18:30-tól 20-ig a plébánia nagytermében.

A közösség vezetője: Forgács Alajos plébános atya

Bővebben >>

Carmine Celebrat Kórus

A közösség tagjai: énekesek, zenészek

A Carmine Celebrat Kórus neve annyit jelent: dalban dicsőítve. Kodály Zoltán zenéje, hite, tudása, pedagógusi munkája, népéhez való hűsége előtt meghajolt a világ. S hazájának is prófétája lett. Ő írta: “Van a léleknek egy olyan tartománya, amelyet csak a zene tud kifejezni, semmi más.”

Tudsz egy kicsit kottát olvasni? Téged is várunk közösségünkbe, szeptember 4-étől minden hétfőn és csütörtökön 6 órától f9-ig egy beszélgetős teaszünettel az altemplomban lévő Boldog Özséb teremben énekelünk.

Küldjük Neked Kodály egy másik üzenetét: “Lehet élni zene nélkül. A sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon fáradozunk, hogy mindenki kezébe kapja a jó zene kulcsát, s vele a rossz zene elleni talizmánját, azt akarjuk, senki ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos kerteken.”

Összejövetelek időpontja és helye: minden hétfőn és csütörtökön 6-tól f9-ig a Boldog Özséb (altemplomi) teremben.

A kórus vezetője: Zimányi István karnagy

Bővebben >>

Családos hittan közössége

A közösség tagjai: házaspárok, családok

A havi hittanokon, közös programjainkon keresztül élőbb kapcsolatot tudnak fenntartani az Úrral, egymással, plébánosunkkal és a káplán atyával a házaspárok, családok.

Összejövetelek időpontja és helye: minden hó 4. csütörtökjén  20:30-tól 22:00 óráig között a plébánia nagytermében.

Közösség vezetője: Tarcsai Gergely

Bővebben >>

Családos kisközösségek

A közösségek 5-6 családból vagy házaspárból állnak, 0-45 éves korig.

A közös estéken egy előre meghatározott témáról beszélgetünk: hitéleti, gyakorlati, családi élettapasztalatokat, kérdéseket, nehézségeket, tanácsokat osztunk meg egymással. A másfél-kétórás találkozásokat végül kötetlen beszélgetéssel zárjuk.

Ezek nem nyitott közösségek, de vannak közöttük, amelyekhez lehet csatlakozni, emellett újabb közösségek indítását szorgalmazzuk és szívből ajánljuk! A tapasztalat azt mutatja, hogy mindnyájan különleges kegyelemben részesülünk és számos ajándékot, lelki útravalót kapunk egymástól.

Ha szeretne ilyen közösséghez tartozni, jöjjön el a családos hittanra, és keresse Tarcsai Gergelyt vagy Horváth Győzőt. Gergő telefonszáma: (06 20) 240 6996

Cserkészek

Az őrsök tagjai: 7-18 éves fiúk és lányok

Célunk, hogy minden őrs egy-egy összetartó csapat legyen és az őrsöknek együtt is sok jó élménye legyen. Szeretnénk, hogy a programok, táborok, barátságok útján nyitott, életvidám, magabiztos és önálló kamaszok, majd felnőttek váljanak jelenleg alsós kiscserkészeinkből.

Az egyes örsök összejövetelek időpontja és helye a Bővebben gombra kattintva olvasható.

Kapcsolattartó: Czike Flóra Veronika

Bővebben >>

Életmegújító lelkigyakorlat imacsoportja

Az imacsoprt tagjai: azon felnőttek, akik hitüket közösségben is szeretnék megélni.

A közösség céla: Szentlélek jelenlétének megtapasztalása közösségben az Isten dicsérete, az imádság, Biblia, a szentségimádás, az Istennel kapcsolatos személyes élmények megosztása által.

Összejövetelek időpontja és helye: kéthetente kedden este 18-tól 19:45-ig a templomunk kistermében. Nyáron szünetel az összejövetel.

Az imacsoport vezetője: Kovács Ferenc diakónus és Kovácsné Treer Mária

Elérhetőség: eletmegujito@gmail.com

Bővebben >>

Fokoláre Életige csoport

A csoport tagjai: hatvan felettiek

Összejöveteleinket imával kezdjük, majd elmondjuk, megajándékozzuk egymást mindazzal, amit éltünk az elmúlt egy hónap alatt, elsősorban a havi igével kapcsolatban, így megismerjük egymás problémáit, nehézségeit s a következő hetekben imáinkban is hordozzuk egymást.

Összejövetelek időpontja és helye: havonta egyszer, a hónap második hétfőjén 17:45-kor találkozunk, a sekrestye fölötti hittanteremben.

A csoport vezetője: Papp Katalin

Bővebben >>

Gimnazista közösség

A csoport tagjai: fiúk, lányok 14-től 18 éves korig

Nem titkolt célunk az ifjúsági közösség építése. Szeretnénk részt venni a plébánia életében. Fontos számunkra a keresztény értékrend követése, a példamutatás, és a karitatív szerepvállalás. Törekszünk arra, hogy a sok játék és kikapcsolódás mellett, pozitív hatással legyünk, nem csak a plébániai közösségünk, de világ számára is. Fontos az identitásunk, hagyományaink és elődeink tisztelete, örökségünk védelme is. Gyakran szervezünk megemlékezéseket, gyertyagyújtásokat nemzeti nagyjaink emlékére, valamint nagy hangsúlyt fektetünk az önképzésre Az önképzés keretében hívunk meg neves előadókat, valamint elmélkedéseket és beszélgetéseket szervezünk különböző témákban, illetve múzeumba és színházba is eljárunk. Mindezek mellett pedig a közös játékok, túrák és szabadidős tevékenységek sem maradnak el.

Összejövetelek időpontja és helye: Lehetőség szerint minden második hét vasárnapján 4 órakor a plébánián, de aki szeretne csatlakozni, előtte jelezze.

A csoport vezetője: Chávala Márton

Bővebben >>

Gyászfeldolgozó csoportok

A csoportjaink célja: segítséget adni a szeretet, a hit eszközeivel.

A találkozásaink hétfői napokon minden csoportnál 18-kor kezdődnek, és ~19:30-ig tartanak a Budapest Kelenföldi Szent Gellért Templomban, a főbejárattól jobbra levő kisteremben.

A csoportok vezetője: Kovács Ferenc diakónus és Kovácsné Treer Mária mentálhigiénés lelkigondozó

Gyászfeldolgozó csoport

A csoport tagjai: akik a veszteségük feldolgozásában segítséget kérnek.

Összejövetelek időpontja: Havonta, az első hétfőn találkozunk a templom kistermében.

Gyászoló sorstársak imacsoportja

A csoport tagjai: mindazok, akik már tapasztalták a közösség gyógyító szeretetét.

Összejövetelek időpontja: Havonta, a harmadik hétfőn találkozunk a templom kistermében.

Magzatvesztés okozta gyászfeldolgozás

A csoport tagjai: a vetélés, halva születés fájdalmát hordozóknak és abortusz miatt szenvedőknek.

Info: www.abortusz-nefeljnemitellekel.hu

E-mail: nefeljnemitellekel@gmail.com

Elérhetőség: (06 20) 823-2201

Bővebben >>

Karitasz

A csoport tagjai: zömében 70-80 év közöttiek. Nagyobb munkákban még 10-12 fő állandó segítőinkre is számíthatunk.

Munkánkat szeretettel és odaadással végezzük, remélve, hogy örömet szerzünk azoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk. Néhány esemény, amelyekben részt veszünk: templombúcsú előkészületei, Szent Erzsébet napjához kötődő „szeretetvendégség” lebonyolítása 50-55 fő részére, karácsonyi és húsvéti élelmiszercsomag (50-60 db.) készítés és eljuttatás a plébánia területén szerényebb körülmények között élő és nagycsaládosok részére.

Összejövetelek időpontja és helye: minden hónap első hétfő 15 órakor, plébánia nagyterem.

A Karitasz csoport vezetője: Imre Éva

Bővebben >>

Karizmatikus közösség

A közösség tagjai: imádkozni szerető testvérek

Imádkozunk, énekelünk, Szentírást, vagy valami könyvet olvasunk és megbeszéljük.

Összejövetelek időpontja és helye: hetente kedden fél 8-tól vannak alkalmak a plébánia ebédlőben.

A közösség vezetője: Vén Ildikó

Bővebben >>

Kályhaklub

A közösség tagjai: kisgyerekes anyukák és babáik

A célunk, hogy hordozzuk egymást lelki, szellemi és gyakran fizikai értelemben. Ez elsősorban az imádságban valósul meg. Kisgyermek mellett nem könnyű megtalálni ennek helyét a mindennapjainkban, ezért is különleges élmény, hogy közösen imádkozhatunk, különösen, amikor ezt az Oltáriszentség jelenlétében tehetjük. Az összejövetelek alkalmával egy-egy megosztott élmény vagy a beszélgetésben elhangzó bátorító gondolat is segítséget jelent. Gyakran tettekben is megnyilvánul a hordozás, például, amikor közösségünk egyik családjába új gyermek születik.
A csütörtöki találkozások alkalmával a gyerekek játszanak, anyukáik pedig imádkoznak, beszélgetnek, és sokszor a kézimunka is előkerül.

Összejövetelek időpontja és helye: csütörtökönként találkozunk a plébánián a Boldog Özséb teremben, fél 10-től fél 12-ig.

A Kályhaklub vezetője: Dudás-Marx Anna

Bővebben >>

Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége

A közösség tagjai: édesanyák, édesapák és nagymamák

Közösségünk tagjai szerte a világban azzal a bizonyossággal mondják el, hogy az édesanyák Isten „üdvözítő tervének munkatársai”, állhatatos imájuk, cselekvő, feltétel nélküli szeretetük Isten felé vezeti a gyermekeket. Ebben a lelkületben erősítjük egymást.

Összejövetelek időpontja és helye: minden hónap utolsó hétfőjén az esti szentmise után, a plébániai nagytermében szeptembertől júniusig.

A közösség vezetője: Gerse Károlyné Mari

Bővebben >>

Ministráns csoport

A csoport tagjai: többségében fiatalok tartoznak, a legkisebbek 6 év körül vannak, a felsőkorhatár azonban elég magas, ebből is látszik, hogy a ministrálásból nem lehet kiöregedni és bárkinek örömet tud okozni.

A misén való oltárszolgálaton kívül, azt is fontosnak tarjuk, hogy egy igazi közösséggé kovácsolódjunk, amiben jól érezhetjük magunkat és, ha kell, segíteni tudjunk egymásnak.

Összejövetelek időpontja és helye:

Ministránszombat / névnapozás: minden hónap 3. szombatján
Ministránsfoglalkozás: minden hétfőn advent első vasárnapjáig

A csoport vezetője: Pálos Veronika

Bővebben >>

Őrmezői Mórus Szent Tamás Egyesület

Az egyesület tagjai: Őrmezőn élő 50-75 év közöttiek.

Kulturális, hitéletbeli, szociális programot valósítunk meg, az idős, elesett emberek támogatásától kezdve a kulturális programok helybe hozataláig, a vasárnapi szentmisék megszervezésétől a helyi hagyományok életre keltéséig.

Összejövetelek időpontja és helye: vasárnaponként találkozunk a szentmisén és a közös programokon.

Az egyesület vezetője: McQuirkné Glattfelder Lúcia

Bővebben >>

Rózsafüzér Társulat

A társulat tagjai: átlag életkor 73 év.

Rövid imádkozás után az aktuális egyházi hírek v. 1-1. lelki olvasmány kerül ismertetésre, valamint a hónap 1-2 ünnepelt szentjének életéről hallgatunk beszámolót. Így a kötetlen beszélgetések során, közelebb kerültünk egymáshoz, tudjuk hordozni egymást a szívünkben, egyszóval közösséggé formálódtunk.

Összejövetelek időpontja és helye: Minden hónap harmadik szerdáján 15 órakor a plébánia nagytermében jövünk össze. Hétköznapi esti szentmisék előtt imádkozzuk a templomban a szentolvasót.

A társulat vezetője: Szántó Gyöngyi

Bővebben >>

Seniorok

A csoport tagjai: 70 év feletti férfiak

A csoport célja a kötetlen, vidám együttlét, közös hitélet gyakorlása.

Összejövetelek időpontja és helye: Minden hónap első és második keddjén 10-től 12 óráig a plébánián.

A csoport vezetője: Környei Ernő

Bővebben >>

Szent Gellért Énekkar

Az énekkar tagjai: énekelni tudó és szerető fiatalok és idősebbek.

Közösségünk fő céljai: a fiatalok megszólítása a zene által, közösségbe, imádságra hívni az énekekkel. A közösség építése, a dalokban megfogalmazott imádság, hitünkről, Isten szeretetéről szóló tanúságtétel a fontos, hogy megerősítse mindazt, aki hallja és énekli.

Rendszeres programjaink: heti énekpróba hétfőnként este 7-8-ig a plébánián szeptembertől elejétől májusig végéig, a hónap utolsó vasárnapján az esti szentmisén éneklünk. Ezen kívül évi rendszereséggel szervezünk „Imádság gyermekeinkért” címmel imaórát, Keresztutat éneklünk nagyböjtben, december 24-én az éjféli mise előtt 11-től adventi várakozást énekekkel.

Az énekkar vezetője: Sillye Miklós

Bővebben >>