Közösségek

Anyák klubja

A klub tagjai: édesanyák

Célunk az anyukáknak olyan közösséget kínálni, ahol az imák mellett az őket foglalkoztató kérdésekről szabadon tudnak beszélgetni, tapasztalatokat cserélni.

Összejövetelek időpontja és helye: havonta egyszer, a hónap utolsó hétfőjén 20:30-tól a plébánia ebédlőjében.

A klub vezetője: Rabnecz Orsolya

Bővebben >>

Apaklub

A klub tagjai: édesapák és leendő édesapák

Nem vagyunk egyedül: hasonló életállapotú férfiak osztják meg, hogy ők mit gondolnak egy-egy témáról. Nincsenek kész válaszok. Életutak, döntések, vélemények vannak.

Összejövetelek időpontja és helye: havonta egyszer, a hónap második keddjén 20:30 és 23 óra között a plébánia nagytermében.

A klub vezetője: Horváth Győző

Bővebben >>

Bibliaóra közössége

A közösség tagjai: kb. 60 fő, 30-tól 85 évesig

Közösségünk összejöveteleinek célja, hogy együtt olvassuk, értelmezzük a Szentírást, elmélkedjünk, megsejtsük, hogy az Írás mit akart mondani a korabeli keresztényeknek, elgondolkodjunk azon, hogy ma mit üzen az Egyháznak és személyesen nekem.

Összejövetelek időpontja és helye: minden csütörtökön 18:30-tól 20-ig a plébánia nagytermében.

A közösség vezetője: Forgács Alajos plébános atya

Bővebben >>

Carmine Celebrat Kórus

A közösség tagjai: énekesek, zenészek

A Carmine Celebrat Kórus neve annyit jelent: dalban dicsőítve. Kodály Zoltán zenéje, hite, tudása, pedagógusi munkája, népéhez való hűsége előtt meghajolt a világ. S hazájának is prófétája lett. Ő írta: “Van a léleknek egy olyan tartománya, amelyet csak a zene tud kifejezni, semmi más.”

Tudsz egy kicsit kottát olvasni? Téged is várunk közösségünkbe, szeptember 4-étől minden hétfőn és csütörtökön 6 órától f9-ig egy beszélgetős teaszünettel az altemplomban lévő Boldog Özséb teremben énekelünk.

Küldjük Neked Kodály egy másik üzenetét: “Lehet élni zene nélkül. A sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon fáradozunk, hogy mindenki kezébe kapja a jó zene kulcsát, s vele a rossz zene elleni talizmánját, azt akarjuk, senki ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos kerteken.”

Összejövetelek időpontja és helye: minden hétfőn és csütörtökön 6-tól f9-ig a Boldog Özséb (altemplomi) teremben.

A kórus vezetője: Zimányi István karnagy

Bővebben >>

Családos hittan közössége

A közösség tagjai: házaspárok, családok

A havi hittanokon, közös programjainkon keresztül élőbb kapcsolatot tudnak fenntartani az Úrral, egymással, plébánosunkkal és a káplán atyával a házaspárok, családok.

Összejövetelek időpontja és helye: minden hó 4. csütörtökjén  20:30-tól 22:00 óráig között a plébánia nagytermében.

Közösség vezetője: Tarcsai Gergely

Bővebben >>

Családos kisközösségek

A közösségek 5-6 családból vagy házaspárból állnak, 0-45 éves korig.

A közös estéken egy előre meghatározott témáról beszélgetünk: hitéleti, gyakorlati, családi élettapasztalatokat, kérdéseket, nehézségeket, tanácsokat osztunk meg egymással. A másfél-kétórás találkozásokat végül kötetlen beszélgetéssel zárjuk.

Ezek nem nyitott közösségek, de vannak közöttük, amelyekhez lehet csatlakozni, emellett újabb közösségek indítását szorgalmazzuk és szívből ajánljuk! A tapasztalat azt mutatja, hogy mindnyájan különleges kegyelemben részesülünk és számos ajándékot, lelki útravalót kapunk egymástól.

Ha szeretne ilyen közösséghez tartozni, jöjjön el a családos hittanra, és keresse Tarcsai Gergelyt vagy Horváth Győzőt. Gergő telefonszáma: (06 20) 240 6996

Cserkészek

Az őrsök tagjai: 7-18 éves fiúk és lányok

Célunk, hogy minden őrs egy-egy összetartó csapat legyen és az őrsöknek együtt is sok jó élménye legyen. Szeretnénk, hogy a programok, táborok, barátságok útján nyitott, életvidám, magabiztos és önálló kamaszok, majd felnőttek váljanak jelenleg alsós kiscserkészeinkből.

Az egyes örsök összejövetelek időpontja és helye a Bővebben gombra kattintva olvasható.

Kapcsolattartó: Czike Flóra Veronika

Bővebben >>

Életmegújító lelkigyakorlat imacsoportja

Az imacsoprt tagjai: azon felnőttek, akik hitüket közösségben is szeretnék megélni.

A közösség céla: Szentlélek jelenlétének megtapasztalása közösségben az Isten dicsérete, az imádság, Biblia, a szentségimádás, az Istennel kapcsolatos személyes élmények megosztása által.

Összejövetelek időpontja és helye: kéthetente kedden este 18-tól 19:45-ig a templomunk kistermében. Nyáron szünetel az összejövetel.

Az imacsoport vezetője: Kovács Ferenc diakónus és Kovácsné Treer Mária

Elérhetőség: eletmegujito@gmail.com

Bővebben >>

Fokoláre Életige csoport

A csoport tagjai: hatvan felettiek

Összejöveteleinket imával kezdjük, majd elmondjuk, megajándékozzuk egymást mindazzal, amit éltünk az elmúlt egy hónap alatt, elsősorban a havi igével kapcsolatban, így megismerjük egymás problémáit, nehézségeit s a következő hetekben imáinkban is hordozzuk egymást.

Összejövetelek időpontja és helye: havonta egyszer, a hónap második hétfőjén 17:45-kor találkozunk, a sekrestye fölötti hittanteremben.

A csoport vezetője: Papp Katalin

Bővebben >>

Gyászfeldolgozó csoportok

A csoportjaink célja: segítséget adni a szeretet, a hit eszközeivel.

A találkozásaink hétfői napokon minden csoportnál 18-kor kezdődnek, és ~19:30-ig tartanak a Budapest Kelenföldi Szent Gellért Templomban, a főbejárattól jobbra levő kisteremben.

A csoportok vezetője: Kovács Ferenc diakónus és Kovácsné Treer Mária mentálhigiénés lelkigondozó

Gyászfeldolgozó csoport

A csoport tagjai: akik a veszteségük feldolgozásában segítséget kérnek.

Összejövetelek időpontja: Havonta, az első hétfőn találkozunk a templom kistermében.

Gyászoló sorstársak imacsoportja

A csoport tagjai: mindazok, akik már tapasztalták a közösség gyógyító szeretetét.

Összejövetelek időpontja: Havonta, a harmadik hétfőn találkozunk a templom kistermében.

Magzatvesztés okozta gyászfeldolgozás

A csoport tagjai: a vetélés, halva születés fájdalmát hordozóknak és abortusz miatt szenvedőknek.

Info: www.abortusz-nefeljnemitellekel.hu

E-mail: nefeljnemitellekel@gmail.com

Elérhetőség: (06 20) 823-2201

Bővebben >>

Karitasz

A csoport tagjai: zömében 70-80 év közöttiek. Nagyobb munkákban még 10-12 fő állandó segítőinkre is számíthatunk.

Munkánkat szeretettel és odaadással végezzük, remélve, hogy örömet szerzünk azoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk. Néhány esemény, amelyekben részt veszünk: templombúcsú előkészületei, Szent Erzsébet napjához kötődő „szeretetvendégség” lebonyolítása 50-55 fő részére, karácsonyi és húsvéti élelmiszercsomag (50-60 db.) készítés és eljuttatás a plébánia területén szerényebb körülmények között élő és nagycsaládosok részére.

Összejövetelek időpontja és helye: minden hónap első hétfő 15 órakor, plébánia nagyterem.

A Karitasz csoport vezetője: Imre Éva

Bővebben >>

Karizmatikus közösség

A közösség tagjai: imádkozni szerető testvérek

Imádkozunk, énekelünk, Szentírást, vagy valami könyvet olvasunk és megbeszéljük.

Összejövetelek időpontja és helye: hetente kedden fél 8-tól vannak alkalmak a plébánia ebédlőben.

A közösség vezetője: Vén Ildikó

Bővebben >>

Kályhaklub

A közösség tagjai: kisgyerekes anyukák és babáik

A célunk, hogy hordozzuk egymást lelki, szellemi és gyakran fizikai értelemben. Ez elsősorban az imádságban valósul meg. Kisgyermek mellett nem könnyű megtalálni ennek helyét a mindennapjainkban, ezért is különleges élmény, hogy közösen imádkozhatunk, különösen, amikor ezt az Oltáriszentség jelenlétében tehetjük. Az összejövetelek alkalmával egy-egy megosztott élmény vagy a beszélgetésben elhangzó bátorító gondolat is segítséget jelent. Gyakran tettekben is megnyilvánul a hordozás, például, amikor közösségünk egyik családjába új gyermek születik.
A csütörtöki találkozások alkalmával a gyerekek játszanak, anyukáik pedig imádkoznak, beszélgetnek, és sokszor a kézimunka is előkerül.

Összejövetelek időpontja és helye: csütörtökönként találkozunk a plébánián a Boldog Özséb teremben, fél 10-től fél 12-ig.

A Kályhaklub vezetője: Dudás-Marx Anna

Bővebben >>

Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége

A közösség tagjai: édesanyák, édesapák és nagymamák

Közösségünk tagjai szerte a világban azzal a bizonyossággal mondják el, hogy az édesanyák Isten „üdvözítő tervének munkatársai”, állhatatos imájuk, cselekvő, feltétel nélküli szeretetük Isten felé vezeti a gyermekeket. Ebben a lelkületben erősítjük egymást.

Összejövetelek időpontja és helye: minden hónap utolsó hétfőjén az esti szentmise után, a plébániai nagytermében szeptembertől júniusig.

A közösség vezetője: Gerse Károlyné Mari

Bővebben >>

MAG-ok

A csoport tagjai: fiúk, lányok 14-től 18 éves korig

Nem titkolt célunk az ifjúsági közösség építése. Szeretnénk részt venni a plébánia életében. Fontos számunkra a keresztény értékrend követése, a példamutatás, és a karitatív szerepvállalás. Törekszünk arra, hogy a sok játék és kikapcsolódás mellett, pozitív hatással legyünk, nem csak a plébániai közösségünk, de világ számára is. Fontos az identitásunk, hagyományaink és elődeink tisztelete, örökségünk védelme is.

Összejövetelek időpontja és helye: Lehetőség szerint minden második hét vasárnapján 4 órakor a plébánián, de aki szeretne csatlakozni, előtte jelezze.

A csoport vezetője: Németh Illés

Bővebben >>

Ministráns csoport

A csoport tagjai: többségében fiatalok tartoznak, a legkisebbek 6 év körül vannak, a felsőkorhatár azonban elég magas, ebből is látszik, hogy a ministrálásból nem lehet kiöregedni és bárkinek örömet tud okozni.

A misén való oltárszolgálaton kívül, azt is fontosnak tarjuk, hogy egy igazi közösséggé kovácsolódjunk, amiben jól érezhetjük magunkat és, ha kell, segíteni tudjunk egymásnak.

Összejövetelek időpontja és helye:

Ministránszombat / névnapozás: minden hónap 3. szombatján
Ministránsfoglalkozás: minden hétfőn advent első vasárnapjáig

A csoport vezetője: Pálos Veronika

Bővebben >>

Őrmezői Mórus Szent Tamás Egyesület

Az egyesület tagjai: Őrmezőn élő 50-75 év közöttiek.

Kulturális, hitéletbeli, szociális programot valósítunk meg, az idős, elesett emberek támogatásától kezdve a kulturális programok helybe hozataláig, a vasárnapi szentmisék megszervezésétől a helyi hagyományok életre keltéséig.

Összejövetelek időpontja és helye: vasárnaponként találkozunk a szentmisén és a közös programokon.

Az egyesület vezetője: McQuirkné Glattfelder Lúcia

Bővebben >>

Rózsafüzér Társulat

A társulat tagjai: átlag életkor 73 év.

Rövid imádkozás után az aktuális egyházi hírek v. 1-1. lelki olvasmány kerül ismertetésre, valamint a hónap 1-2 ünnepelt szentjének életéről hallgatunk beszámolót. Így a kötetlen beszélgetések során, közelebb kerültünk egymáshoz, tudjuk hordozni egymást a szívünkben, egyszóval közösséggé formálódtunk.

Összejövetelek időpontja és helye: Minden hónap harmadik szerdáján 15 órakor a plébánia nagytermében jövünk össze. Hétköznapi esti szentmisék előtt imádkozzuk a templomban a szentolvasót.

A társulat vezetője: Szántó Gyöngyi

Bővebben >>

Seniorok

A csoport tagjai: 70 év feletti férfiak

A csoport célja a kötetlen, vidám együttlét, közös hitélet gyakorlása.

Összejövetelek időpontja és helye: Minden hónap első és második keddjén 10-től 12 óráig a plébánián.

A csoport vezetője: Környei Ernő

Bővebben >>

Szent Gellért Énekkar

Az énekkar tagjai: énekelni tudó és szerető fiatalok és idősebbek.

Közösségünk fő céljai: a fiatalok megszólítása a zene által, közösségbe, imádságra hívni az énekekkel. A közösség építése, a dalokban megfogalmazott imádság, hitünkről, Isten szeretetéről szóló tanúságtétel a fontos, hogy megerősítse mindazt, aki hallja és énekli.

Rendszeres programjaink: heti énekpróba hétfőnként este 7-8-ig a plébánián szeptembertől elejétől májusig végéig, a hónap utolsó vasárnapján az esti szentmisén éneklünk. Ezen kívül évi rendszereséggel szervezünk „Imádság gyermekeinkért” címmel imaórát, Keresztutat éneklünk nagyböjtben, december 24-én az éjféli mise előtt 11-től adventi várakozást énekekkel.

Az énekkar vezetője: Sillye Miklós

Bővebben >>