Nagyböjt

Hamvazószerda

Hamvazószerda szigorú böjti nap: e napon a betöltött 18. évtől a megkezdett 60. évig csak háromszor szabad étkezni és csak egyszer szabad jóllakni. A betöltött 14. évtől pedig nem szabad húseledelt fogyasztani. Hamvazkodási lehetőség jövő vasárnap is lesz a szentmisék után.

Böjti fegyelem

Szigorú böjt van hamvazószerdán és nagypénteken. E két napon a betöltött 18. évtől a megkezdett 60. évig csak háromszor szabad étkezni és csak egyszer szabad jóllakni. A betöltött 14. évtől pedig nem szabad húseledelt fogyasztani.

A nagyböjt péntekjein a betöltött 14. évtől kötelező a hústól való megtartóztatás.

Keresztút

Nagyböjt péntekjein du. 5-kor keresztúti ájtatosságot tartunk. A szentmise a keresztút után kezdődik. Első alkalom: február 16.

Húsvéti szentáldozás

Az Egyházi Törvénykönyv 920. kánonja szerint minden megkeresztelt hívő köteles évente legalább egyszer – lehetőleg húsvéti időben, hamvazószerda és Szentháromság vasárnapja között – szentáldozáshoz járulni.

Teljes búcsú

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nagyböjt bármely péntekjén szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az „Íme, jóságos, édes Jézusom” imádságot. (A Búcsúk Kézikönyve, 8. 1. §. 2)

Íme, jóságos, édes Jézusom, térdre borulok szent színed előtt és lelkem egész buzgóságával kérlek és könyörgök hozzád, kegyeskedjél szívembe önteni a hit, remény és szeretet élő érzelmeit, bűneim fölött igaz bánatot és azok jóvátételére elszánt, erős akaratot. Megilletődéssel és szívbeli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet és elmélkedem fölöttük, szemem előtt tartva, amit már Dávid próféta mondott rólad, jóságos Jézus: “Átlyukasztották kezemet és lábamat, megszámlálták minden csontomat.”

Vélemény, hozzászólás?