Szent Efrém imádsága

Nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédek a Kelenföldi Szent Gellért-templomban április 15-17-ig (nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda) 18.00 órakor.

A szentbeszédeket mondja: Makláry Ákos görög katolikus parókus, a KÉSZ elnöke.

Makláry Ákos 1972-ben született Kemecsén. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Hittudományi Akadémián végzett a Központi Szeminárium papnövendékeként. A római Pápai Keleti Intézetben szerzett kánonjogi licenciátust, ezután lelkipásztori kisegítő volt Rakacaszenden. 1998-ban Nyíregyházán szentelték pappá. Jelmondatát a keresztényi és a papi életre vonatkoztatva a 65. zsoltárból választotta: „Boldog az, kit kiválasztasz…” Miskolcon volt káplán, majd szolgált a máriapócsi kegyhelyen, ezt követően pedig Anarcson mint parókus. Római posztgraduális képzést követően a Budai Görögkatolikus Parókia parókusa, a Hajdúdorogi Főegyházmegye bírósági helynöke. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke 2016. november 12-től.

Szent Efrémről itt tudhat meg többet.

A Szent Gellért-templom ünnepi miserendje megtalálható itt!