Nagyböjti triduum

Ma estétől három napon keresztül az esti 6 órakor kezdődő szentmisén lelkigyakorlatos szentbeszédet hallgathatunk a Szent Gellért-templomban.

A szentbeszédeket Makláry Ákos mondja majd.

Gellértesítő: Miért tartod fontosnak, hogy részt vegyünk a nagyböjtben triduumon?

Makláy Ákos: Az ünnepektől szép és tartalmas az életünk. Krisztus-hitünk legfőbb ünnepe az Ő feltámadása, ami mindennél mélyebben meghatározza földi életünket. Ez az örömhír pedig sokszor anélkül ér minket, hogy valóban belegondolnánk és átélnénk. Fontos a lassítás és a megállás azért, hogy a következő évben a feltámadás öröméből tudjunk élni. Olyan az ünnepünk, amilyen az előkészületünk volt. 

– Miről fog szólni ez a három nap a Szent Gellért-templomban?

– Szíriai Szent Efrém a III. évszázadban élt és Istennek adta életét mint szerzetes. Az ő három rövid fohásza olyan imádság, amit a bizánci szertartásúak nagyböjtben sokszor elimádkoznak. Ez az egész egyház közös kincse, ezért örülök annak, hogy három estén át tudjuk elmélkedni és életalakító üzeneteit remélhetőleg hasznosítani tudjuk majd.

– Hogyan készüljünk a lelkigyakorlatos beszédekre?

– Aranyszájú Szent János liturgiájában azt énekeljük: “Tegyünk félre mostan minden földi gondot…” Jó volna úgy részt venni az esti szentmiséken, hogy egy időre a “belső várkastélyunkba” vonulunk, Isten jelenlétében élünk. Lehetőleg a csönd, a nyitottság és egyfajta belső vágyódás jellemezzen minket.