Teremtésvédelmi játék

Sikerült végrehajtani az isteni parancsot?
Milyen gazdái lettünk a Földnek, a tengereknek?
Játsszuk el az élet játékát!

„Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog.” Ter 1,28

A játék, amelyet Dennis L. Meadows (a University of New Hampshire amerikai professzora, a Római Klub első jelentése: a „Növekedés határai” című könyv társszerzője) talált ki, megmutatja nekünk a jelenleg fennálló gazdasági rendszer működését. E szimuláció segítségével belehelyezhetjük magunkat egy halászati vállalat vezetőinek helyébe és eljátszhatjuk a gazdaság szereplőinek „játékát”, miközben jut időnk majd néhány adattal alátámasztva beszélgetni a valós helyzetről és az ebben követendő saját szerepünkről.

A játék: A FishBanks egy számítógéppel támogatott szimulációs halászati játék, amelyet Dennis Meadows, amerikai rendszerkutató professzor fejlesztett ki. A játékosok a játék során megtapasztalhatják a megújuló erőforrásokkal való gazdálkodás lehetőségeit és egyben a közösségi működésről, közös döntéshozatalról is tapasztalatot szereznek miközben egy közös erőforrásról felhasználásáról kell döntéseket hozniuk. A játék a megújuló erőforrás kiaknázása mentén jól modellezi a piaci működés logikáját, az együttműködő és versengő hozzáállások közötti különbséget, a jelenleg fennálló gazdasági rendszer működését. E szimuláció segítségével belehelyezhetjük magunkat egy halászati vállalat vezetőinek helyébe és eljátszhatjuk a gazdaság szereplőinek „játékát”, miközben jut időnk majd néhány adattal alátámasztva beszélgetni a helyi gazdaságban, a helyi környezet állapotában tapasztalható valós helyzetről és az ebben felveendő saját szerepünkről, feladatainkról. A játék számítógépes szimuláció, de csak a játékvezető használ számítógépet, a játékosok egymással beszélnek, illetve egy játéktáblán mozgatják hajóikat. A játék fejleszti a megújuló erőforrásokról (jelen esetben a halról) szóló általános tudást, a piac logikájának (ld. „közlegelők tragédiája”) megértését és a közösségi kommunikációt, a résztvevők közötti kooperációt.

A játékot max. 6 csoportban lehet játszani, a csoportok pedig 4-6 fősek. Így 30-35 fő vehet részt aktívan a játékban, a többiek az asztal körül megfigyelőként lesznek jelen.

Kérjük, hogy pontosan érkezzenek, mert a játék kb. 3 óra hosszú, így időben el kell kezdenünk.

A játék helye: Budapest-Kelenföld Szent Gellért-plébánia, Nagyterem

A játék ideje: 2020. február 8-án 9-13 óraig. (Kérjük, február 5-ig jelentkezzen.)

A játékot vezeti: Kükedi Zsolt

A játékvezető: helyi gazdaságfejlesztő, 2009 óta foglalkozik a környezeti és társadalmi fenntarthatóság, teremtésvédelem (értsd keresztény környezetvédelem) témájával. Eleinte egy egyetemi kutatócsoportban – Dr. Hetesi Zsolttal közösen – az olajcsúcs elméletét kutatta (ld.: http://ffek.hu/), majd pedig számos civil szervezeti tagságán keresztül a társadalmi fenntarthatóság kérdése felé fordult. 2011-ben alapítója volt a katolikus Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesületnek, ahol a katolikus közösségek teremtésvédő aktivitását szervezi. A teremtésvédelem már nagyon korán jelen volt a Magyar Katolikus Egyházban, hiszen a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2008 decemberében körlevelet adott ki a teremtett világ védelméről, de igazi nagy lökést Ferenc pápa Laudato Si’ (Áldott légy!) kezdetű, 2015-ben kiadott enciklikája adott. Az Egyesület révén önálló műsora lett a Mária Rádión, ahol a négyhetente jelentkező Teremtésvédelem című műsort vezette 2016 elejéig. Tagja a Falufejlesztési Társaságnak és a Kisközösségi Programnak, ahol főleg humánökológiai ügyekkel (ember és környezet viszonya), valamint település- és közösségfejlesztési ügyekkel (pl. közösségépítés, a közösség szerepe a helyi jóllét, a helyi gazdaság helyreállításában), a magyar kisközösségek, aprófalvak helyzetével foglalkozik.
2012-től a Magyarországra érkező EU források tervezésében vett részt a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal helyi gazdaságfejlesztéssel foglalkozó osztályán, ahol a jelenleg futó hétéves EU fejlesztési ciklus 60%-át kitevő, gazdaságfejlesztésre fordítandó források elosztását tervezte. Ezen belül speciálisan az önkormányzatok gazdaságfejlesztési és energetikai beavatkozásait állította össze.
Folyamatosan keresi azokat a közösségeket, amelyek a társadalmi közjót szolgáló, közösségi megoldásokat, mintaadó gyakorlatokat dolgoznak ki és működtetnek. Ezekből több ezer van a tarsolyában.