40 éve történt

Lékai László bíboros, prímás, érsek az esztergomi főegyházmegye három szerpapját Forgács Alajost, Klemm Nándort és Sisa Istvánt június 21-én Gonzága Szent Alajos ünnepén szentelte áldozópappá az esztergomi bazilikában. A bíboros-főpásztorral koncelebrálva adtak hálát Istennek az arany- és ezüstmisések is az elmúlt 50, illetve 25 év kegyelmeiért.
Az aranymisések közül Prochnow Endre, az ezüstmisések közül pedig Bagi István segédpüspök, rektor, Bokor István, Gállal József és Lelovics Lipót állták körül az oltárt.
A főkáptalan jelenlétében tartott papszentelésen részt vett Pálos Iván, segédpüspök rektor, közel száz pap és a hívek nagy számban. Beszédében a bíboros-főpásztor II. János Pál pápa párizsi útját elevenítette fel, amikor a Notre Dame székesegyházba bevonuló pápát Liszt Ferenc „Tu es Petrus”-ának szívbemarkoló dallama fogadta.
Most, amikor itt az esztergomi bazilikában felhangzik a „Jöjj el, Szentlélek Isten” himnusz, ennek mondanivalóját át-át szövi a 100. zsoltár szava: „Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint.”
Befejezésül a közelgő Szent Gellért-milleniumra utalva ezeket mondotta a főpásztor: „Szent Gellert mélységes hitével és izzó szeretetével induljatok el ti is papi életetek tavaszán, és térjetek vissza ide a nyarán és őszén: ezüstös hajjal és mindig aranyos szívvel.”
Megjelent az Új Ember 1980. július 8-i számában.

Vélemény, hozzászólás?