Kinevezések

Augusztus 1-jétől – Bíboros úr rendelkezése alapján – plébániánkat új
plébános vezeti Kelemen Imre atya személyében, aki régebben, a 2008-
2009-es tanévben nálunk töltötte diakónusi gyakorlatát. Nagy szeretettel
köszöntjük őt ismét plébániánkon, s Isten áldását kívánjuk új lelkipásztori
szolgálatához!

Szintén Bíboros úr rendelkezése alapján – augusztus 1-jével – új
káplán is érkezett plébániánkra Tihanyi Péter atya személyében, aki eddig
a Városmajori Plébánián végzett lelkipásztori szolgálatot. Fogadjuk őt is
nagy szeretettel!