Teremtés Hete, 2020

A Teremtés hetét 2020-ban szeptember 27. és október 4. között ünnepeljük.

A programhoz kapcsolódva online előadást és beszélgetést szervezünk, 27-én du. 3 órai kezdettel, amikor Zlinszky János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának docense tart online előadást a teremtésvédelem fontosságáról. Az eseményre regisztrációban megadott címre fogjuk elküldeni a csatlakozáshoz szükséges linket.

A Teremtés Hetének idei témái: Teremtő bizonytalanság“A remény nem csal meg” (Róm 5,5a), alapigéje a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetének 3-5. versei:

Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. (A Magyar Bibliatársulat Revideált új fordítású Bibliájának szövege szerint.)
De nemcsak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. (A Szent István Társulati Biblia szövege szerint.)

Szeptember 27-és október 4-e között minden nap egy-egy rövid elmélkedés jelenik meg honlapunkon a Teremtés Hetéhez kapcsolódóan, de javasoljuk, hogy a kedves testvérek kapcsolódjanak be a közösségek programjaiba is.