70 éve szentelték fel a Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolnát

Testvéri szeretettel köszöntjük a közösség valamennyi tagját!

Szeptember 13-án vasárnap este 6-kor Kelemen Imre atya hálaadó szentmisét mutat be a kápolnában a szentelési évforduló alkalmából.

A kápolna története a közösség Heti Hírmondójából:

“Kápolnánk az Aga utcai ciszter rendház kápolnájaként működött, a rend használta. Budapest második világháborús ostroma alatt nyitották meg a ciszter atyák kápolnájukat a környékbeli hívek számára, hogy ne kelljen a távolabbi Szent Imre templomba menniük. Az ostrom után sem javult sokat a biztonság Budapesten, ezért 1946-ban úgy döntött a ciszter rend, hogy a kápolna továbbra is fogadja és szolgálja a környékbeli lakosságot. Az akkori apát, Endrédy Vencel kérésére a hercegprímás a Szent Imre Plébánia kihelyezett káplánságává tette a rendház kápolnáját, és működési körzetét a Karolina út – Budaörsi út – Hamzsabégi út által határolt területen jelölte ki. A főpásztori rendelkezéssel nyilvánossá tett rendházkápolna és kihelyezett káplánság a ciszter atyákra volt bízva.

1950. szeptember 6-án éjjel a ciszter rend tagjait karhatalommal kényszerítették a rendház elhagyására. Az épületben csak a nyilvános lelkipásztori célokat szolgáló kápolna és a hivatalosan ott működő atyák maradhattak. A rendházba katonaság költözött, akik – érthető módon – nem kívántak egy nyilvános kápolnával egy fedél alatt működni, ezért kezdeményezték a kápolna áttelepítését.

A papságnak kellett új helyet keresni a kápolna számára. Olyan helyet kerestek a környéken, amely a háború óta gazdátlan, de helyreállítható állapotú. A Bocskai és Karolina út sarkán álló ház földszintje – a kápolna mai helyisége – lakatlan és romos volt, de szükségmegoldásként elfogadhatónak tűnt. A katonaság támogatta ezt a megoldást és vállalta a romok eltakarítását és a kápolna kiépítését. A liturgikus felszerelést és a berendezést a rendházból hozták át. 1950. december 8-án Dr. Szabó Imre érseki helytartó Boldogasszony tiszteletére felszentelte az új kápolnát. A kápolna igazgatója dr. Brisits

Frigyes, a Szent Imre Gimnázium volt igazgatója, segítői pedig Kápolnai Tecelin Emil és Mészáros Gellért, volt ciszter tanárok lettek.
Azóta sok minden történt a történelemben és a kápolna történetében: több mint 20 pap szolgált itt kápolnaigazgatóként vagy lelkészként. Kb. 10 atya állandó kisegítőként misézett a kápolnában rövidebb-hosszabb ideig. Számos hívő és illegalitásba kényszerült szerzetes látta el a kántori, kápolnagondnoki és sekrestyési szolgálatot. (részlet a Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna 50 éves története c. kiadványból, Karolina Egyesület, 1997)
Hálásan köszönjük ezt a családias, barátságos kápolnát. >>Ez Isten és ember találkozásának csodálatos színtere. Itt vársz minket, az élet zarándokútját járó népedet, és itt építed fel belőlünk, mint élő kövekből Krisztus Titokzatos Testét, az egyházat.<< (részlet a templomszentelés miseszövegéből)”