Imahét a Krisztus-hívők egységéért (5. nap)

„Ti már tiszták vagytok az ige által” (Jn 15,3)

Isten igéje nagyon közel van hozzánk. Az ige az áldás és a boldogság ígérete. Ha megnyitjuk szívünket, Isten szól hozzánk, és türelmesen átformál, ahol szükséges. Eltávolítja azt, ami akadályozza az igazi élet növekedését, ahogyan a szőlősgazda megmetszi a tőkét.

A rendszeres egyéni és csoportos igei meditáció megváltoztatja szemléletünket. Sok keresztény mindennap imádkozza a boldogmondásokat.
A boldogmondások feltárják nekünk azt a boldogságot, amely el van rejtve a beteljesületlenben, azt a boldogságot, amely túl van a szenvedésen: boldogok azok, akik a Lélek által megérintve már nem tartják vissza könnyeiket, hanem folyni hagyják, és így nyernek vigasztalást. Amikor felfedezik a kútforrást, amely el van rejtve bensőjükben, növekszik bennük az éhezés az igazságra és a szomjúság a béke világának másokkal közösen történő megteremtésére.

Állandóan kapjuk a hívást az élet iránti elkötelezettségünk megújítására, gondolataink és tetteink által. Néha már itt és most megízleljük azt az áldást, amely az idők végén fog beteljesedni.

Imádkozzunk és dolgozzunk azért, hogy Isten uralkodjék.
Egész nap
Isten igéje leheljen életet a munkába és a pihenésbe.
Tartsa meg mindenben a belső csendet,
hogy Krisztusban lakozhassunk.
Töltsön be a boldogságok lelke:
az öröm, az egyszerűség és az irgalmasság.

(A Grandchamp-i Közösség nővérei mindennap ezekkel a szavakkal imádkoznak.)

Istenünk, Atyánk! Áldott vagy
igéd ajándékáért a Szentírásban.
Áldott vagy életújító hatalmadért.
Segíts, hogy az életet válasszuk, és vezess Szentlelkeddel,
hogy megtapasztalhassuk azt a boldogságot, amelyet olyannyira szeretnél
megosztani velünk. Ámen.