Imahét a Krisztus-hívők egységéért (8. nap)

„Hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen” (Jn 15,11)

A kolosséi levél Krisztus-himnusza arra hív, hogy Isten üdvösségének dicséretét énekeljük, amely átfogja az egész mindenséget. A megfeszített és feltámadt Krisztus által megnyílt a megbékélés útja, az egész teremtettség jövendő rendeltetése az élet és a béke.

A hitszemével látjuk, hogy Isten országa közel van, mégis nagyon kicsi, alig látható, mint a mustármag, mégis növekszik. Világunk nyomorúságának közepette is működik a Feltámadott Lelke. Arra bátorít, hogy minden jóakaratú emberrel együtt, fáradhatatlanul keressük az igazságot és a békét,
és tegyünk azért, hogy a föld minden teremtmény otthona legyen.

Részesei vagyunk a Lélek munkájának, azért, hogy a teremtettség a maga teljességében állandóan dicsérje Istent. Amikor a természet szenved, amikor embereket megnyomorítanak, a feltámadott Krisztus Lelke, miközben nem engedi, hogy elcsüggedjünk, arra hív, hogy gyógyító munkájának részesei legyünk.

A Krisztusban kapott új élet, még ha rejtetten is, sokak számára reménysugár. A megbékélés kútforrása az egész teremtettség számára, és olyan örömmel tölt el, amely felülről jön: „Hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen” (Jn 15,11).

Szeretnéd ünnepelni azt a megújult életet, amelyet Krisztus ad a Szentlélek által, és engedni, hogy benned, közöttünk, az egyházban, a világban és az egész teremtettségben éljen? (A második elkötelezés a Grandchamp-i Közösség tagjainak fogadalmában)

Háromszor szent Isten! Hálát adunk, hogy megteremtettél és szeretsz bennünket.
Hálát adunk, hogy jelen vagy bennünk és az egész teremtettségben.
Hadd tekintsünk úgy erre a világra, amint te, szeretettel.
Így tekintve, hadd munkálkodjunk reménységgel a világért,
hogy az igazság és a békesség virágozzék,
nevednek dicsőségére. Ámen.