Nagyböjt

Megkezdődött a nagyböjti időszak.

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.

Hamvazószerda szigorú böjti nap: e napon a betöltött 18. évtől a megkezdett 60. évig csak háromszor szabad étkezni és csak egyszer szabad jóllakni, a betöltött 14. évtől pedig nem szabad húst fogyasztani. A szentmisékben hamvazást végzünk, ami a bűnbánatra, az elmúlásra és a megtérésre emlékeztet bennünket. Aki szerdán nem tud részt venni szentmisén, hamvazásban részesülhet a jövő vasárnapi szentmisék végén is. Járványügyi szempontból idén az egész egyházban érintésmentesen fogunk hamvazni, vagyis most a hamuval nem kis keresztet fogunk a hívek homlokára rajzolni, hanem óvatosan a fejükre szórunk a hamuból. A hamvazás szertartásában való részvétel senki számára sem kötelező.

Nagyböjtben (hamvazószerdától kezdődően) azért, hogy több lehetősége legyen mindenkinek az imádságos elmélyülésre és a bűnbánatra, módosul templomunk liturgikus- és gyóntatási rendje. Hétfőtől szombatig minden reggel ünnepélyes szentségimádást végzünk a szentségi kápolnában (kihelyezett Oltáriszentséggel) a reggeli 7-es mise végétől 8 óráig. Reggelente ezentúl a szentmisék alatt nem lesz gyóntatás, utána viszont lesz minden nap a szentségimádás alatt egészen addig, míg vannak gyónásra várakozó hívek. A reggeli alkalmakon túl is lesz lehetőségünk a szentgyónás elvégzésére: minden pénteken du. 4 órától, szombaton az esti szentmise alatt, vasárnap pedig minden szentmise alatt.                  

Most pénteken, s utána nagyböjt minden péntekjén du. 5-kor keresztutat járunk, alkalmas időjárás esetén a templomkertben lévő kálváriánál. Az esti szentmise a keresztút után kezdődik. Péntekenként továbbra is egész napos szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli mise végétől a keresztút kezdetéig abban az esetben, ha csütörtök estig minden időpontra lesz feliratkozó a templom főbejáratánál levő asztalra kihelyezett lapon.

A nagyböjti lelki készület jegyében Imre atya minden hétfőn az esti szentmise után lelkigyakorlatos beszédet, tanítást fog tartani a templomtérben, amire mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk. Az első alkalom február 22-én, hétfőn lesz.

Olvasnivaló

A Szentatya évről évre üzenetet intéz a katolikus hívekhez a nagyböjt kezdetén. Idén üzenetének témája: „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe…” (Mt 20,18) Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje.

Tovább a teljes cikkhez >>

Jób a hamuban

Ül Jób a hamuban és fekélyes testét vakargatja. Elvesztette vagyonát, családját, egészségét. Felesége azt kiáltja neki: „átkozd meg Istent és halj meg” (Jób 2,9)! Jób azonban nem hajlandó sem átkozódni, sem meghalni, depresszióba süllyedni – érteni azonban érteni akarja, mi történik vele!

A mi helyzetünk talán még nem olyan súlyos, mint Jóbé volt, de azt látjuk, hogy lefelé tartunk, látjuk, hogyan erodálódik egész teremtett világunk. Mi is érteni és értetni szeretnénk, mint Jób, a romlás okait és a kimenekülés lehetőségeit.A hamunak, amivel ma megjelölnek – porból lettünk, porrá leszünk –, arra is emlékeztetnie kell minket, hogy ez annak a Földnek a pora is, ami nélkül nincs élet, amit őriznünk és művelnünk kell, kellene.

„A teremtett világ pedig sóvárogva várja Isten gyermekeinek megjelenését” (Róm 8,19), és ezek a gyermekek mi vagyunk, hogy elvégezzük a megmentés, megőrzés és megújulás munkáját…Használjuk most fel a nagyböjti időt mi is arra, hogy – miként Jób a hamuban –, töprengjünk, kutassunk, kérdezzünk, imádkozzunk, hogy egyre tisztábban lássuk, kik vagyunk és mit kell tennünk, hogy áldásává lehessünk a Földnek. A következő vasárnapokon az aznapi evangélium egy-egy rövid részletén elmélkedve szeretnénk keresni a válaszokat önmagunk, családunk, közösségünk számára…

Forrás: http://szeretetfoldje.hu/

     

Irgalmas Istenünk! Igaz bűnbánattal és irántad való szeretettel valljuk meg bűneinket és kérjük tőled a bűneink bocsánatát. Te jó, igazságos és irgalmas vagy, és minden gonoszságunktól, vétkünktől megtisztítasz minket. Nagylelkűséged és hűséged leginkább abban nyilvánul meg, hogy lehetőséget adsz nekünk a felemelkedésre, a bűntől való megszabadulásra, a lelki megtisztulásra és újjászületésre. Valljuk, hogy szereteted erősebb bűneinknél. Segíts minket, hogy elforduljunk bűneiktől és elinduljunk az engedelmesség útján!