Nagyböjt 5. vasárnapja

EVANGÉLIUM

Abban az időben azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: „Uram, látni szeretnénk Jézust.” Fülöp elment, és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek, és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: „Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti az életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!” Erre hang hallatszott az égből: „Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem.” A tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: „Angyal beszélt vele.” Jézus megmagyarázta nekik: „Nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok, ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok.” Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni.
(Jn 12,20-33)

HIRDETÉSEK

A Karitász által szervezett nagyböjti gyűjtés során 400 kg tartós élelmiszer gyűlt össze plébániánkon. Hálásan köszönjük mindenkinek a nagylelkű adományát! Az élelmiszereket karitász csoportunk munkatársai csomagokba rendezték, s eljuttatják a rászorulóknak.    

Ma délután 16 és 18 óra között online családos hittan lesz. Erre új tagként jelentkezni Nyiri Szabolcsnál, vagy a csalados-l+subscribe@googlegroups.com címre írt levéllel lehet.

A járványhelyzet miatt, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye rendelkezései értelmében templomunkban továbbra is szünetelnek a nyilvános szentmisék és egyéb liturgiák, vagyis szentmiséinket hívek jelenléte nélkül mutatjuk be. Ettől függetlenül miseszándékot (intentio) továbbra is lehet kérni a szentmisékre a plébániai irodán.

Online közvetítések: Plébániánk YouTube csatornáján online közvetítjük minden hétköznap a 17 órás szentmisét, pénteken a keresztutat is, szombaton az esti 18 órás szentmisét, vasárnap pedig a 11 és a 18 órás szentmiséket. Ezen kívül Facebook oldalunkon hétfőtől szombatig minden reggel 7 órakor szentségimádással egybekötött reggeli imaórát közvetítünk a szentségi kápolnánkból, az esti szentmisék előtt fél órával pedig esti dicséretet.  

A temető és a szentségi kápolna továbbra is nyitva van minden nap reggel 8 órától este 6 óráig. A pénteki szentségimádásra a szokott módon lehet időpontot vállalni a kihelyezett lapon.

Aki szentgyónáshoz szeretne járulni, az a plébániai irodában jelentkezhet szentgyónásra, amit szabadtéren, a templomkertben végzünk.      

plébániai irodák továbbra is nyitva tartanak a szokott módon.

Imre atya hétfő esti lelkigyakorlatos beszéde online módon hallgatható meg.

CSALÁD ÉVE

Ferenc pápa 2020. december 27-én, Szent Család vasárnapján meghirdette 2021-re a családnak szentelt különleges évet, amit Szent József ünnepén, március 19-én, az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulóján nyitott meg. A család évében imádkozzunk mi is még buzgóbban plébániánk és hazánk családjaiért!

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-meghirdette-csalad-evet

ANYAGI TÁMOGATÁS

Tisztelettel kérjük a kedves testvéreket, hogy plébániánkat a jelenlegi helyzetben is – lehetőségeikhez képest – támogassák anyagi hozzájárulásukkal. A korlátozások miatt ugyanis a vasárnapi perselyezések elmaradnak, templomunkat és plébániánkat viszont ugyanúgy, mint eddig, fenn kell tartanunk. Egyházi hozzájárulásukat és adományaikat befizethetik készpénzben a plébániai irodán, vagy utalással a plébánia bankszámlájára (OTP: 11711034-20021290). Köszönjük szépen!

A képhez tartozó alt jellemző üres; adomany-853x1024.jpg a fájlnév