Életmegújító lelkigyakorlat imacsoportja

A 2015 őszi, 10 hetes lelkigyakorlat folytatásaként hirdettük meg azon felnőttek számára, akik hitüket közösségben is szeretnék megélni.

Célja: Szentlélek jelenlétének megtapasztalása közösségben az Isten dicsérete, az imádság, a szentségimádás, az Istennel kapcsolatos személyes élmények megosztása által.

Egy hölgy vallomása a lelkigyakorlat után:

Már hosszú ideje bántott, hogy gyónásom olyan gyermeki volt, éreztem, hogy ez nem elég. Köszönöm az életgyónáshoz kapott szempontokat, a felkészülés segítését, a gondoskodást, „hogy jó gyónásom legyen”. Eddigi életemben is meghatározó élményeim voltak, de ez a mostani lelkigyakorlat egy élet megélt gyötrelmei, szépségei, tapasztalatai által kiérlelt szempontok, felkészítések, lelki gondozások eredményeit, tapasztalatát adta át nagy-nagy szeretettel. A közös együttlétek, az őszinte imák és énekek hozzásegítettek, hogy megérezhettem a közösség összeadódó erejét, a Szentlélek áradó sugallatát.

Vezeti: Kovács Ferenc diakónus eletmegujito@gmail.com

  • Szeretnéd hallani a Szentlélek suttogását?
  • Meg akarod érteni a Szentírás üzenetét?
  • El mered-e hinni, hogy Szentségimádáskor megsebzett szíved meggyógyulhat?
  • Akarsz megújult szívvel Jézus nyomában járni?
  • Kíváncsi vagy, mások életében hogyan van jelen az Isten?
  • Vágysz arra, hogy Jézus szeretetének hiteles tanúja légy?

IGEN?…… IGEN!

A 2015 őszi, lelkigyakorlat folytatásaként hirdetjük meg azon felnőttek számára, akik a hitüket közösségben is szeretnék megélni.

Egy hölgy vallomása:

Eddigi életemben is meghatározó élményeim voltak, de ez a mostani lelkigyakorlat egy élet megélt gyötrelmei, szépségei, tapasztalatai által kiérlelt szempontok, felkészítések, lelki gondozások eredményeit, tapasztalatát adta át nagy-nagy szeretettel. A közös együttlétek, a Szentségimádás, az őszinte imák és énekek hozzásegítettek, hogy megérezhettem a közösség összeadódó erejét, a Szentlélek áradó sugallatát.