Családos hittan

Plébániánkon több, mint 12 éve létezik a családosokat összefogó közösség. A havi hittanokon, közös programjainkon (mint családos keresztút, szentségimádás, bicikli túra, családos nyaralás) keresztül élőbb kapcsolatot tudnak fenntartani az Úrral, egymással, plébánosunkkal és a káplán atyával a házaspárok, családok. A rendszeres havi családos hittanon sokat gazdagodunk, hitben erősödünk egymás tapasztalatait, megosztásait hallva, együtt imádkozva, egymást egyre jobban megismerve. A hittanra járó házaspárok túlnyomó része aktív tagja más, a plébániánkon lévő közösségnek is, részt vesznek különböző szolgálatokban, plébániai feladatokban, programokban.

Összejövetelek időpontja és helye 2019/20-ban: Minden hónap 2. vasárnapján 16:00-tól 18:00 óráig között a plébánia nagytermében.

Fontos feladatának tekinti a közösség új családok megszólítását, a plébániai életbe való bevonását is. Szeretettel várunk minden családot, aki a plébániához tartozik, ill. kapcsolódik bármilyen szálon!