Hitélet

A Szent Gellért Plébánia életében fontos szerepet játszanak a különböző közösségek. Jelenleg húsznál is több kisebb-nagyobb közösség jön össze időről időre a plébánia termeiben. Működnek klub jellegű közösségek: pl. anyák klubja, apák klubja; felnőtteknek szóló hittanos csoportok: biblia óra, családos hittan; imaközösségek: pl.: Szent Mónia közösség, gyászoló sorstársak imacsoportja; de aki a szolgálatban találja meg a helyét az egyházon belül, ők is társakra találhatnak a Karitász helyi csoportjában vagy a ministránsok között.

Az iskolai hitoktatás nem helyettesíti az plébániai hitoktatást. Itt a gyerekek közösségre találnak, életre szóló barátságok köttetnek, és azzal, hogy tevékeny tagjai lesznek a plébánia közösségének becsatlakoznak az egyházba.