Közösségi élet

Minden program (rózsafüzér, keresztút, hittan, közösségi programok, lelki nap, koncertek) az MKPK rendelkezése alapján szünetel a plébánián.

Anyák klubja | Apaklub | Bibliaóra közössége | Carmine Celebrat Kórus | Családos kisközösségek | Cserkészek | Életmegújító lelkigyakorlat imacsoportja | Fokoláre Életige kör | Gyászfeldolgozó csoport | Házas esték | Ifi közösség | Karitász | Karizmatikus közösség | Kályhaklub | Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége | Ministráns csoport | Nagyi-klub | Neokatekumenális Út | Őrmezői Mórus Szent Tamás Egyesület | Rózsafüzér Társulat | Seniorok | Szent Gellért Énekkar | Zöld Gellért

Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. (Jn.15,1-9)

Anyák klubja

A klub tagjai: édesanyák

Célunk az anyukáknak olyan közösséget kínálni, ahol az imák mellett az őket foglalkoztató kérdésekről szabadon tudnak beszélgetni, tapasztalatokat cserélni.

Összejövetelek időpontja és helye: havonta egyszer, a hónap utolsó hétfőjén 20:30-tól a plébánia ebédlőjében.

A klub vezetője: Rabnecz Orsolya

Bővebben >>

Apaklub

A klub tagjai: édesapák és leendő édesapák

Nem vagyunk egyedül: hasonló életállapotú férfiak osztják meg, hogy ők mit gondolnak egy-egy témáról. Nincsenek kész válaszok. Életutak, döntések, vélemények vannak.

Összejövetelek időpontja és helye: havonta egyszer, a hónap második keddjén 20:30 és 23 óra között a plébánia nagytermében.

A klub vezetője: Horváth Győző

Bővebben >>

Bibliaóra közössége

A közösség tagjai: kb. 60 fő, 30-tól 90 évesig

Közösségünk összejöveteleinek célja, hogy együtt olvassuk, értelmezzük a Szentírást, elmélkedjünk, megsejtsük, hogy az Írás mit akart mondani a korabeli keresztényeknek, elgondolkodjunk azon, hogy ma mit üzen az Egyháznak és személyesen nekem.

Összejövetelek időpontja és helye: minden csütörtökön 18:30-tól 20-ig a plébánia nagytermében.

A közösség vezetője:

Bővebben >>

Carmine Celebrat Kórus

A közösség tagjai: énekesek, zenészek

A Carmine Celebrat Kórus neve annyit jelent: dalban dicsőítve. Kodály Zoltán zenéje, hite, tudása, pedagógusi munkája, népéhez való hűsége előtt meghajolt a világ. S hazájának is prófétája lett. Ő írta: “Van a léleknek egy olyan tartománya, amelyet csak a zene tud kifejezni, semmi más.”

Tudsz egy kicsit kottát olvasni? Téged is várunk közösségünkbe, szeptember 4-étől minden hétfőn és csütörtökön 6 órától f9-ig egy beszélgetős teaszünettel az altemplomban lévő Boldog Özséb teremben énekelünk.

Küldjük Neked Kodály egy másik üzenetét: “Lehet élni zene nélkül. A sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon fáradozunk, hogy mindenki kezébe kapja a jó zene kulcsát, s vele a rossz zene elleni talizmánját, azt akarjuk, senki ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos kerteken.”

Összejövetelek időpontja és helye: minden hétfőn és csütörtökön 6-tól f9-ig a Boldog Özséb (altemplomi) teremben.

A kórus vezetője: Zimányi István karnagy

Bővebben >>

Családos kisközösségek

A közösségek 5-6 családból vagy házaspárból állnak, 0-45 éves korig.

A közös estéken egy előre meghatározott témáról beszélgetünk: hitéleti, gyakorlati, családi élettapasztalatokat, kérdéseket, nehézségeket, tanácsokat osztunk meg egymással. A másfél-kétórás találkozásokat végül kötetlen beszélgetéssel zárjuk.

Ezek nem nyitott közösségek, de vannak közöttük, amelyekhez lehet csatlakozni, emellett újabb közösségek indítását szorgalmazzuk és szívből ajánljuk! A tapasztalat azt mutatja, hogy mindnyájan különleges kegyelemben részesülünk és számos ajándékot, lelki útravalót kapunk egymástól.

Ha szeretne ilyen közösséghez tartozni, jöjjön el a családos hittanra, és keresse Tarcsai Gergelyt vagy Horváth Győzőt. Gergő telefonszáma: (06 20) 240 6996

Cserkészek

Az őrsök tagjai: 7-18 éves fiúk és lányok

Célunk, hogy minden őrs egy-egy összetartó csapat legyen és az őrsöknek együtt is sok jó élménye legyen. Szeretnénk, hogy a programok, táborok, barátságok útján nyitott, életvidám, magabiztos és önálló kamaszok, majd felnőttek váljanak jelenleg általános iskolás cserkészeinkből.

Az egyes őrsök összejövetelek időpontja és helye IDE kattintva olvasható.

Kapcsolattartó: Párkányi László

E-mail: gellertescserkeszek@gmail.com

Bővebben >>

Életmegújító lelkigyakorlat imacsoportja

Az imacsoprt tagjai: azon felnőttek, akik hitüket közösségben is szeretnék megélni.

A közösség céla: Szentlélek jelenlétének megtapasztalása közösségben az Isten dicsérete, az imádság, Biblia, a szentségimádás, az Istennel kapcsolatos személyes élmények megosztása által.

Összejövetelek időpontja és helye: kéthetente kedden este 18-tól 19:45-ig a templomunk kistermében. Nyáron szünetel az összejövetel.

Az imacsoport vezetője: Kovács Ferenc diakónus és Kovácsné Treer Mária

Elérhetőség: eletmegujito@gmail.com

Bővebben >>

Fokoláre Életige kör

A csoport tagjai: hatvan felettiek

Összejöveteleinket imával kezdjük, majd elmondjuk, megajándékozzuk egymást mindazzal, amit éltünk az elmúlt egy hónap alatt, elsősorban a havi igével kapcsolatban, így megismerjük egymás problémáit, nehézségeit s a következő hetekben imáinkban is hordozzuk egymást.

Összejövetelek időpontja és helye: havonta egyszer, a hónap második hétfőjén 15 órakor a plébánia nagytermében.

A csoport vezetője: Papp Katalin

Bővebben >>

Gyászfeldolgozó csoport

A csoport tagjai: akik a veszteségük feldolgozásában segítséget kérnek.

A csoportjaink célja segítséget adni a szeretet, a hit eszközeivel.

A foglalkozások jelenleg szünetelnek.

A csoportok vezetői: Kovács Ferenc diakónus és Kovácsné Treer Mária mentálhigiénés lelkigondozó

Bővebben >>

Házas esték

A közösség tagjai: házaspárok, családok

A havi hittanokon, közös programjainkon keresztül élőbb kapcsolatot tudnak fenntartani az Úrral, egymással, plébánosunkkal és a káplán atyával a házaspárok, családok.

Összejövetelek időpontja és helye: A következő időpontokban 20:30-tól 22:00 óráig között a plébánia nagytermében.

Közösség vezetője: Tarcsai Gergely

Bővebben >>

Ifi közösség

A csoport tagjai: fiúk és lányok, felsős gimnazista és egyetemista korosztály

A katolikus hit megismerése és elsajátítása az első és legfontosabb számunkra. Nem titkolt célunk az ifjúsági közösség építése. Szeretnénk részt venni a plébánia életében. Fontos számunkra a keresztény értékrend követése, a példamutatás, és a karitatív szerepvállalás. Törekszünk arra, hogy a sok játék és kikapcsolódás mellett, pozitív hatással legyünk, nem csak a plébániai közösségünk, de világ számára is. Fontos az identitásunk, hagyományaink és az elődök tisztelete, örökségünk védelme is. Gyakran szervezünk megemlékezéseket, gyertyagyújtásokat nemzeti nagyjaink emlékére, valamint nagy hangsúlyt fektetünk az önképzésre. Előadókat is hívunk. Mindezek mellett pedig a közös játékok, túrák és szabadidős tevékenységek sem maradnak el.

Összejövetelek időpontja és helye: minden hét vasárnapján este 7-9 órakor a plébánián, mindenkit szívesen látunk és hívunk!

A csoport vezetője: a mindenkori káplán

Bővebben >>

Karitász

A csoport tagjai: zömében 70-80 év közöttiek. Nagyobb munkákban még 10-12 fő állandó segítőinkre is számíthatunk.

Munkánkat szeretettel és odaadással végezzük, remélve, hogy örömet szerzünk azoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk. Néhány esemény, amelyekben részt veszünk: templombúcsú előkészületei, Szent Erzsébet napjához kötődő „szeretetvendégség” lebonyolítása 50-55 fő részére, karácsonyi és húsvéti élelmiszercsomag (50-60 db.) készítés és eljuttatás a plébánia területén szerényebb körülmények között élő és nagycsaládosok részére.

Összejövetelek időpontja és helye: minden hónap első hétfő 15 órakor, plébánia nagyterem.

A Karitász csoport vezetője: Imre Éva

Bővebben >>

Karizmatikus közösség

A közösség tagjai: imádkozni szerető testvérek

Imádkozunk, énekelünk, Szentírást, vagy valami könyvet olvasunk és megbeszéljük.

Összejövetelek időpontja és helye: hetente kedden fél 8-tól vannak alkalmak a plébánia ebédlőben.

A közösség vezetője: Vén Ildikó

Bővebben >>

Kályhaklub

A közösség tagjai: kisgyerekes anyukák és gyermekeik

A Kályhaklub a plébánia baba-mama közössége. 2010-ben indult azzal a céllal, hogy kismamáknak és babáiknak adjon alkalmat a közös imádságra, találkozásra, ismerkedésre és beszélgetésre.

A célunk egymás támogatása és hordozása a mindennapokban. Összejöveteleink alkalmával együtt imádkozunk és játszunk a gyerekekkel, emellett alkalom nyílik a beszélgetésre is.

Szeretettel várunk közösségünkbe kisgyerekes anyukákat és babát váró kismamákat.

Összejövetelek időpontja és helye: Hetente találkozunk a plébánia nagytermében szerdán f10-től f12-ig.

A Kályhaklub vezetője: Dudás-Marx Anna

Bővebben >>

Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége

A közösség tagjai: édesanyák, édesapák és nagymamák

Közösségünk tagjai szerte a világban azzal a bizonyossággal mondják el, hogy az édesanyák Isten „üdvözítő tervének munkatársai”, állhatatos imájuk, cselekvő, feltétel nélküli szeretetük Isten felé vezeti a gyermekeket. Ebben a lelkületben erősítjük egymást.

Összejövetelek időpontja és helye: minden hónap utolsó hétfőjén az esti szentmise után, a plébániai nagytermében szeptembertől júniusig.

A közösség vezetője: Gerse Károlyné Mari

Bővebben >>

Ministráns csoport

A csoport tagjai: többségében fiatalok tartoznak, a legkisebbek 6 év körül vannak, a felsőkorhatár azonban elég magas, ebből is látszik, hogy a ministrálásból nem lehet kiöregedni és bárkinek örömet tud okozni.

A plébánia talán legnagyobb hagyományokkal rendelkező ifjúsági közössége a ministráns közösség, ahová elsősként lehet belépni és egészen huszonéves korunkig elkísér minket. Alaptevékenységünk a ministráns névnapozás, mely egy általában egy kirándulás melyen sokat játszunk. A belépni szándékozó ministránsoknak praktikus jelentkezniük az októberben illetve februárban induló ministráns képzésre. Ezen kívül a brenneri és sárga kártyás ministránsoknak külön alkalmak is vannak, melyek közül említésre méltó a nyári ministráns napok, egy két napos ministráns összejövetel.

A csoport vezetője: Nyiri Dániel

Bővebben >>

Nagyi-klub

A klub tagjai: tettre kész kisunokás nagyik.

Programelőzetes:

  • Nők a Bibliában. Ó- és Újszövetség
  • Női szentek a világban és Magyarországon
  • Kedvenc zsoltáraim
  • Szűz Mária tisztelete, hazai Mária kegyhelyek
  • Lelkigyakorlatok egyénileg, közösen
  • Eucharisztikus kongresszus, -élet
  • Filmvetítések, mesék
  • Unokáink vallásos nevelése
  • Közös imádkozások bizonyos célért, hálából…

Összejövetelek időpontja és helye: minden hónap első és harmadik kedd délelőtt 10 órától a plébánia nagytermében.

A klub vezetője: dr. Hubainé Hidegkuti Rita

Bővebben >>

Neokatekumenális Út

A Szent Gellért Plébánián az 1990-es évek elejétől van jelen a Neokatekumenális Út. Általában minden év január havában kezdődnek a katekézisek, a konkrét időpontokat a katekézisek indulása előtt a templom bejáratánál kihelyezésre kerülő plakát és az asztalon elhelyezett meghívók tartalmazzák.

Bővebben >>

Őrmezői Mórus Szent Tamás Egyesület

Az egyesület tagjai: Őrmezőn élő 50-75 év közöttiek.

Kulturális, hitéletbeli, szociális programot valósítunk meg, az idős, elesett emberek támogatásától kezdve a kulturális programok helybe hozataláig, a vasárnapi szentmisék megszervezésétől a helyi hagyományok életre keltéséig.

Összejövetelek időpontja és helye: vasárnaponként találkozunk a szentmisén és a közös programokon.

Az egyesület vezetője: Szalánczi Gabriella

Bővebben >>

Rózsafüzér Társulat

A társulat tagjai: mindazok, akik a rózsafüzér imádkozásával közelebb szeretnének kerülni Mária által Jézushoz.

Rövid imádkozás után az aktuális egyházi hírek vagy egy-egy lelki olvasmány kerül ismertetésre, valamint a hónap 1-2 ünnepelt szentjének életéről hallgatunk beszámolót. A kötetlen beszélgetések során, közelebb kerültünk egymáshoz, egy füzért alkotva, melybe bele tudunk kapaszkodni, hordozni tudjuk egymást a szívünkben, egyszóval közösséggé formálódtunk.

Összejövetelek időpontja és helye: Minden hónap első szombatján a reggeli szentmise után találkozunk a plébánia nagytermében.

A társulat vezetője: Albert Jolán

Bővebben >>

Seniorok

A csoport tagjai: 70 év feletti férfiak

A csoport célja a kötetlen, vidám együttlét, közös hitélet gyakorlása.

Összejövetelek időpontja és helye: Minden hónap harmadik csütörtökén találkozunk 10-től 12 óráig a plébánia nagytermében.

A csoport vezetője: Wilde György

Bővebben >>

Szent Gellért Énekkar

Az énekkar tagjai: énekelni tudó és szerető fiatalok és idősebbek.

Közösségünk fő céljai: a fiatalok megszólítása a zene által, közösségbe, imádságra hívni az énekekkel. A közösség építése, a dalokban megfogalmazott imádság, hitünkről, Isten szeretetéről szóló tanúságtétel a fontos, hogy megerősítse mindazt, aki hallja és énekli.

Rendszeres programjaink: heti énekpróba hétfőnként este 7-8-ig a plébánián szeptembertől elejétől májusig végéig a plébánia ebédlőjében, a hónap utolsó vasárnapján az esti szentmisén éneklünk. Ezen kívül évi rendszerességgel szervezünk május utolsó vasárnapján „Imádság gyermekeinkért” címmel imaórát, Keresztutat éneklünk nagyböjtben, december 24-én az éjféli mise előtt 11-től adventi várakozást énekekkel.

Az énekkar vezetője: Sillye Miklós

Bővebben >>

Zöld Gellért 🌳🙏🏼 közösség

Az énekkar tagjai: teremtésvédelem iránt érdeklődők, azért elkötelezett testverérek:

A Zöld Gellért közösség azzal a céllal alakult, hogy a teremtésvédelem gondolatait szélesebb körben terjesszük a plébánián.

A közösség vezetője: Nyiri Andrea

Bővebben >>