Járványügyi intézkedések

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye szerint a koronavírus okozta vészhelyzetben a templomok, továbbra is nyitva maradnak. „A nyilvános liturgiák (szentmisék, zsolozsmák, keresztutak, litániák, rózsafüzérek, keresztelés, házasságkötés) a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban továbbra is tarthatók.” (2281/2020. sz.)

Szentmisére vonatkozó szabályok

 • Csakis teljesen egészségesen jöjjenek el a szentmisére, azon köhögő, tüsszögő, lázas személy ne vegyen részt.
 • Kérjük, hogy mindenki csak kézfertőtlenítés után lépjen be a templomba, belépéskor használják az automata kézfertőtlenítőt.
 • Csakis az orrot és a szájat eltakaró maszkkal lépjenek be a templomba, és ezt a szentmise alatt is viseljék!
 • Az áldoztatás kézbe történjen.
 • Tartsanak egymástól 1,5–2 m távolságot.
 • A szentmisén a kézfogást mellőzzék.
 • Perselyezés a szentmise végén történik.

További intézkedésig bíboros úr felmentést adott a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól mindazoknak, akiknek a részvétel bármilyen nehézséget vagy kockázatot okoz. Egyben felhívja a figyelmet arra, hogy az Egyházi előírások szerint, ha valaki számára, „súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával, elmélkedéssel – egyénileg vagy a családban.”

Rendezvényekre vonatkozó szabályok

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján tilos – a 6. § szerinti kivétellel – rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani. A vallási közösségek szertartása – a házasságkötés, valamint a temetés kivételével – nem minősül rendezvénynek. A szertartás megtartásáról a vallási közösség dönt.

 • A családi esemény vagy a magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével – abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.
 • A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötven főt.
 • A házasságkötésnél kizárólag a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető, a házasulók, a házasulók tanúi, a házasulók szülei, nagyszülei, a házasulók testvérei és a házasulók gyermekei lehetnek jelen.

Köszönjük megértésüket és kérjük segítő együttműködésüket.

Forrás:

 • https://www.magyarkurir.hu/hirek/az-mkpk-uj-kozlemenyt-adott-ki-jarvanyhelyzet-alakulasa-miatt
 • https://www.magyarkurir.hu/hazai/jarvanyugyi-rendelkezesek-az-esztergom-budapesti-foegyhazmegyeben
 • https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000484.kor