Karitász

A plébániai Karitász csoport az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjához, ezen belül a Dél-Budai régióhoz tartozik.

Az 1989-ben újjáéledt plébániai Karitászcsoport jelenlegi létszáma 11 fő, zömében 70-80év közöttiek. Nagyobb munkákban még 10-12 fő állandó segítőinkre is számíthatunk.

Összejöveteleink: minden hónap első hétfő du. 15 óra, plébánia nagyterem.

Kiemelt események, amelyekben résztveszünk:

 • Templombúcsú előkészületei.
 • Szent Erzsébet napjához kötődő „szeretetvendégség” lebonyolítása 50-55 fő részére.
 • Egymillió csillag a szegényekért gyertyaárusítás.
 • Szent Erzsébet kenyérke akció.
 • Karácsonyi és húsvéti élelmiszercsomag (50-60 db.) készítés és eljuttatás a plébánia területén szerényebb körülmények között élő és nagycsaládosok részére.
 • Húsvéti tartós élelmiszergyűjtés.
 • Nagyböjtben több imacsoporttal közösen egy alkalommal keresztút elimádkozása.
 • Úrnapi oltárkészítés.
 • Aktívan résztveszünk több plébániai imacsoportban.
 • Terjesztjük és olvasásra ajánljuk az évente négyszer megjelenő „Adásidő” országos karitász újságot.
 • Résztveszünk a Karitász Központ rendezvényein: nagyböjti lelkigyakorlat, Szt. Erzsébet-napi lelki nap, karácsonyi gyermekünnepség.
 • Rendszeresen látogatjuk a környezetünkben élő betegeket. A különféle kérdésekkel hozzánk forduló embereknek lehetőségeinkhez mérten próbálunk segíteni..
 • Közösségünk összetartozása érdekében budapesti Mária kegyhelyekre zarándoklatot szervezünk, filmvetítéseket tartunk.

Munkánkat szeretettel és odaadással végezzük, remélve, hogy örömet szerzünk azoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk.

A Karitász csoport vezetője Imre Éva

A Szent Gellért Plébánia Karitász csoport tagjainak napi imája, melyet mindenki otthon végez:

Urunk!
Nyisd meg szemünket, hogy észrevegyük, ha valaki gondokkal küzd, adj ajkunkra vigasztaló szavakat, ha elmagányosodott és reményvesztett emberekkel találkozunk. Adj bátorságot, hogy tettekkel segítsük szegény vagy elnyomott testvéreinket. Tedd Egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Ámen. (VII. kánon)
Miatyánk…
Istenünk, Te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Árpád-házi Szent Erzsébet könyörögj érettünk!
Magyarország Virága Árpád-házi Szent Erzsébet, az Isten- és emberszeretet példaképe, oltalmazd Egyházunkat, nemzetünket és minden népet! Légy pártfogója családjainknak! Járj közben értünk Istennél, hogy az irgalmas szeretetben Téged kövessünk!