Bűnbocsánat

Jézus Krisztus által rendelt szentség a keresztség után elkövetett bűnök eltörlésére. A bűnbánat szentsége a bűnbánó bűnös három cselekedetéből és a pap föloldozásából szövődik. A bűnbánó cselekedetei: bánat, gyónás, vagyis a bűnök föltárása a pap előtt, az elhatározás a jóvátételre és a jóvátétel elvégzése. Aki el akarja nyerni a kiengesztelődést Istennel és az Egyházzal, minden súlyos bűnét meg kell vallania a pap előtt, melyeket még nem gyónt meg, s melyekre gondos lelkiismeretvizsgálat után emlékszik. A bocsánatos bűnök meggyónása nem kötelező, de az Egyház által nagyon ajánlott.

Gyóntatás évközi időben:

  • Hétfőn és pénteken a reggeli és az esti szentmisék alatt
  • Elsőpéntekenként már az esti szentmise előtt is 16 órától
  • Vasárnap minden szentmise alatt

Gyóntatás adventben:

  • Hétfőn és pénteken a reggeli és az esti szentmisék alatt
  • Szombaton az esti szentmise alatt, valamint
  • vasárnap minden szentmise alatt.

Helyettesítés, sürgős betegellátás, valamint váratlan helyzetek esetén előfordulhat, hogy elmarad a gyóntatás. Kérjük megértésüket!

Lelki tükör