Bűnbocsánat

Jézus Krisztus által rendelt szentség a keresztség után elkövetett bűnök eltörlésére. A bűnbánat szentsége a bűnbánó bűnös három cselekedetéből és a pap föloldozásából szövődik. A bűnbánó cselekedetei: bánat, gyónás, vagyis a bűnök föltárása a pap előtt, az elhatározás a jóvátételre és a jóvátétel elvégzése. Aki el akarja nyerni a kiengesztelődést Istennel és az Egyházzal, minden súlyos bűnét meg kell vallania a pap előtt, melyeket még nem gyónt meg, s melyekre gondos lelkiismeretvizsgálat után emlékszik. A bocsánatos bűnök meggyónása nem kötelező, de az Egyház által nagyon ajánlott.

Gyóntatás a Szent Gellért Plébánián:

  • Hétfőn, csütörtökön és pénteken az esti mise alatt
  • Szombaton az esti mise alatt
  • Vasárnap a 9, 11 és eset 6 órás mise alatt.

A gyóntatás rendje szeptembertől a következőképpen alakul: hétfőn és pénteken a reggeli és az esti szentmise alatt; elsőpéntekenként már az esti szentmise előtt is 16 órától; valamint vasárnaponként minden szentmise alatt.

Nyáron a gyóntatás rendje: Pénteken és szombaton az esti szentmise alatt, vasárnap pedig az összes szentmise alatt.

Kérjük, a mise kezdetekor legyen a gyóntató helyiség közelében. Helyettesítés, sürgős betegellátás valamint váratlan helyzetek esetén nincs gyóntatás. Kérjük megértésüket!

Lelki tükör