Egyházi rend

Az egyházi rend az a szentség, mely által a Krisztustól Apostolaira bízott küldetés teljesítése folytatódik az Egyházban az idők végezetéig: tehát az apostoli szolgálat szentsége. Három fokozata van: a püspökség, az áldozópapság és a diakonátus. A szolgálati papság lényegében különbözik a hívők általános papságától, amiatt, hogy szent hatalmat ad a hívők szolgálatára. A fölszentelt szolgák Isten népe szolgálatát a tanítás (a tanítás feladata), az istentisztelet (liturgikus feladat) és a lelkipásztori irányítás (irányítás feladata ) által végzik

További információért keresse plébánosát vagy lelki atyát.

Ima papi hivatásokért
Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk, és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban.
Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat!
Ébressz papi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben!
Adj áldozatkész buzgóságot minden hívőnek, hogy imával és tettekkel segítsék papjaikat és egymást a hozzád vezető úton!
Ámen.