Oltáriszentség (elsőáldozás)

Az Oltáriszentség vagy Eucharisztia befejezi a keresztény beavatást. Ez az Egyház életének szíve és csúcspontja, mert benne Krisztus Egyházát és annak minden tagját társítja a dicséret és hálaadás áldozatához, melyet Ő egyszer s mindenkorra fölajánlott Atyjának a kereszten. Az Oltáriszentség ünneplése mindig magában foglalja: Isten Igéjének hirdetését, a hálaadást az Atyaistennek minden jótéteményéért, a kenyér és a bor átváltoztatását és a részesedést a liturgikus lakomában az Úr teste és vére vétele által.

Gyakorlati tudnivalók:

Általános iskola 3. osztályos tanulóknak minimum 2 éves hittan után lehetnek elsőáldozók.

A szentáldozás rendje >>