Rózsafüzér Társulat

Célunk és feladatunk, elmélyíteni a rózsafüzér imádságot, eljutni a fiatalok szívéhez is, hogy érték legyen ez az ima, mely összekapcsol fiatalt és időst, szemlélve Jézus életét Mária közbenjárásával.

A Szűzanya örök hivatása, hogy közelebb vezessen bennünket az Élethez, Jézushoz.

Az imádáság gyógyító erő, a Szentlélek élteti, a rózsafüzér titkaiban rejtett mélységeiben elmélkedünk Jézus életének eseményeiről.

A rózsafüzér mai üzenete:

  • tudjunk imádkozni
  • tudjunk bízni és remélni
  • tudjunk hinni és szeretni
  • tudjunk megbocsájtani
  • tudjunk köszönetet mondani
  • tudjunk hálát adni

Ez az imaforma kiváló alkalmat ad az elmélkedésre és szemlélődésre.

Rövid imádkozás után az aktuális egyházi hírek vagy egy-egy lelki olvasmány kerül ismertetésre, valamint a hónap 1-2 ünnepelt szentjének életéről hallgatunk beszámolót. A kötetlen beszélgetések során, közelebb kerültünk egymáshoz, egy füzért alkotva, melybe bele tudunk kapaszkodni, hordozni tudjuk egymást a szívünkben, egyszóval közösséggé formálódtunk.

Összejövetelek időpontja és helye: Minden hónap első szombatján a reggeli mise után a plébánia nagytermében.

Decemberben Jézus születését ünnepeljük az év utolsó összejövetelén, ekkor mindenki megkapja éves tájékoztatót, mely tartalmazza havi lebontásban melyik rózsafüzér titkot kell imádkozni.

Hétköznapi esti szentmisék előtt imádkozzuk a templomban a szentolvasót.

Mennyország kapuja az imádság. Égi Édesanyánk a Boldogságos Szűzanya javasolja és kéri a napi rózsafüzér elmélkedést. Így lehetséges egyre közelebb kerülni Szent Fiához.

Ő tud a szívekben békét teremteni.