Ünnepi miserend

Április 14. VIRÁGVASÁRNAP, AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA

9.00; 11.00 (ünnepi mise: barkaszentelés, passió); 18.00

Őrmező (Közösségi Ház): 8.00

Április 15-17. Nagyhétfő, Nagykedd, Nagyszerda

reggel 7 és 18.00

Az esti miséken LELKIGYAKORLATOS SZENTBESZÉD!

GYÓNÁSI LEHETŐSÉG!

Április 18. NAGYCSÜTÖRTÖK:

10.00 Krizmaszentelési mise a Szent István bazilikában!

18.00 az UTOLSÓ VACSORA EMLÉKEZETE  

23.00 – 24.00 szentóra, virrasztás az Olajfák hegyén szenvedő Jézussal

Április 19. NAGYPÉNTEK: az ÚR SZENVEDÉSÉNEK EMLÉKEZETE

du. 3 órakor KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG

18.00 nagypénteki szertartás („csonkamise”):

 • Igeliturgia, kereszthódolat, szentáldozás
 • Szentsír-őrzés

Április 20. NAGYSZOMBAT

11.00 Szentségkitétel (lefátyolozva) Szentsír-őrzés

19.30 HÚSVÉT VIGÍLIÁJA:

 • Fény liturgiája (tűzszentelés, húsvéti örömének);
 • Ige liturgiája (olvasmányok, evangélium);
 • Víz liturgiája (keresztség);
 • Eukarisztia liturgiája (szentmise);
 • Feltámadási körmenet

Április 21. HÚSVÉTVASÁRNAP: KRISZTUS FELTÁMADÁSA

9.00; 11.00; és 18.00

Őrmező (Közösségi Ház): 8.00

Április 22. HÚSVÉTHÉTFŐ

9.00; 11.00; és 18.00

A nagyszombati Szentsír-őrzésre a sekrestyében lehet feliratkozni

Változó egyházi ünnepek 2019-ben

 • Hamvazószerda: március 6.
 • Húsvét: április 21.
 • Urunk mennybemenetele: június 2.
 • Pünkösd: június 9.
 • Szentháromság vasárnapja: június 16.
 • Krisztus Szent Teste és Vére (Úrnapja): június 23.
 • Jézus Szent Szíve: június 28.
 • Krisztus Király ünnepe: november 24.
 • Advent 1. vasárnapja: december 1.

A vasárnapi olvasmányok sorozata a misében: „C”

Az évközi hétköznapok első olvasmánya: „I”

Parancsolt ünnepek

 • december 25. – Karácsony
 • január 1. – Szűz Mária, Isten Anyja
 • január 6. – Urunk megjelenése (Vízkereszt)
 • augusztus 15. – Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony)